Nyheter | Medlemsskap / Tilbud | Spilletider | Seriespill | Forum | Bildearkiv | Kart | Om Klubben | Barn og Unge
Bordtennisskolene starter i uke 37.
Skrevet av: knut
E-mail:knut@skjerping.no

Mandag 9. sept. kl. 16:30 setter vi i gang partiene som Odd Wold har håndtert. Dette partiet fortsetter på mandager og onsdager.

Tirsdag 10. sept. kl. 16:30 setter vi i gang partiene som Bjølsen skole har hatt. Dette partiet fortsetter tirsdager og torsdager.

Hovedtrener for kurset på mandager og onsdager blir Tom Johansen. Hjelpetrenerne Øyvind Christensen og Knut Skjerping m.fl. vil bistå.

For kurset på tirsdager og torsdager er Jan Berner hovedtrener. Caroline Ellefsæter, Anders Ruud Sørli og Marcus Øverby stiller som hjelpetrenere.

Oppdatert timeplan for aktiviteter i hallen frem til jul vil bli gjort tilgjengelig, men vil altså ikke gjelde før uke 37.
I påvente av oppstart av bordtennisskolen ønskes tidligere deltakere velkommen til egentrening (uten veiledning) i tidsrommene som angitt i timeplanen.

Kurset på mandager og onsdager vil ha ulik intensitet og inndeling og må i tillegg vike for seriekamper og stevner/arrangement. Prisen for deltakelse her vil være en treneravgift på kr 300,- frem til jul.

Kurset på tirsdager og torsdager vil foregå over 12 uker og koster 500 kr frem til jul.

Velkommen!