Nyheter | Medlemsskap / Tilbud | Spilletider | Seriespill | Forum | Bildearkiv | Kart | Om Klubben | Barn og Unge
Årsmøte 2012 - 19. mars kl 18:30
Skrevet av: knut
E-mail:knut@skjerping.no

Årsmøtet avholdes som vanleg like etter seriespillets avslutning.
Det vises til informasjon i form av oppslag i hallen.

Forslag sendes undertegnede på e-post: k@tele2.no innen 12. mars 2012.
Agenda:

1.Åpning


2.Godkjenning av formalia
- Godkjenning av innkalling og dagsorden (agenda).


3.Protokollsignatur/dirigent/referent
- Utvelgelse av to representanter til å signere årsmøteprotokollen.
- Utvelgelse av dirigent/møteleder.
- Utvelgelse av referent.


4.Årsberetning
- Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen for 2011.


5.Innkomne forslag
- Vedtak vedrørende innkomne forslag.


6.Fastsettelse av kontingenter
- Vedtak om eventuelle endringer.


7.Regnskap
- Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2011.


8.Budsjett
- Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2012.


9.Valg
- Styre
- Revisorer (2)
- Valgkomité